Środy na Torze 2016. Cykl wyścigów kolarskich na torze dla młodzieży.

1. Termin i miejsce
Wyścigi będą rozgrywane, na torze kolarskim w Szczecinie , przy ulicy Wojska Polskiego 246. o godzinie 17.00 co środę począwszy od 4 maja 2016 roku.
Następne terminy to imprez: 04.05 , 11.05 , 18.05 , 25.05 , 1.06 , 08 .06 , 15.06, 22.06, 29.06. oraz finał 06.07.2016

2. Cel
Popularyzacja kolarstwa torowego wśród młodzieży oraz wykonywanie planów startowych i treningowych , doskonalenie techniki rozgrywania różnych konkurencji torowych.

3. Organizator
Grupa Kolarska PIAST Szczecin

4. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy, w kategoriach :
Żaczek , urodzeni w roku 2010-2012
Żak młodszy , uczniowie klas 2006-2009
Żak , urodzeni w 2004 i 2005 roku
Młodzik, urodzeni w 2002 i 2003 roku
Junior Młodszy , urodzeni w 2000 i 2001 roku

5. Sposób rozgrywania konkurencji
Organizator w dniu imprezy przedstawia program konkurencji dla każdej kategorii wiekowej. W każdej konkurencji zawodnicy otrzymują punkty , za 1 miejsce 10 pkt, za drugie 9 pkt i tak dalej aż do miejsca 10 za które zawodnik otrzymuje 1 pkt . Suma punktów zdobyta w dniu zawodów , stanowi klasyfikację serii. Suma punktów zdobytych przez zawodników we wszystkich seriach wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Uwaga : punkty w ostatniej serii, rozgrywanej 29 czerwca 2016 , liczone są podwójnie, zwycięzca otrzymuje 20 pkt , drugi 18 pkt , itd.
W przypadku równości punktów w serii , o miejscu decyduje lepsze miejsce w wyścigu na czas. W przypadku równości punktów na koniec cyklu wyścigów o lepszym miejscu decyduje liczba punktów zdobytych w ostatniej serii finałowej.
Wyniki zawodów oraz aktualna klasyfikacja po kolejnych seriach , będzie publikowana na stronie organizatora : WWW.piast.szczecin.pl/srody

6. Zgłoszenia
Zgłoszenia są przyjmowane na wieżyce sędziowskie w dniu zawodów , od godziny 16.30

7. Nagrody
Organizator zapewnia trzem najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej , w każdej serii medale, a zwycięzcy serii otrzymują nagrody upominki. Zwycięzcy całego cyklu otrzymują Nagrody po zakończeniu całego cyklu.

8. Opieka medyczna
Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie rozgrywania zawodów.
Rozgrzewki , ćwiczenia przed zawodami , odbywają się pod kontrolą opiekunów zawodników i muszą się odbywać z zachowaniem bezpiecznych warunków

9. Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia nie objęte regulaminem,
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione .
Wszyscy zawodnicy startują na sprzęcie ( przełożeniach ) odpowiednich do kategorii wiekowej oraz w twardych kaskach.
W przypadku najmłodszych kategorii wiekowych czyli żaka młodszego i żaczka obowiązują rowery typu MTB i koła MTB. Organizator ma prawo przesunąć zawodnika z kat. żaka młodszego do żaczka jeśli jego rower wielkością znacznie odbiega od innych zawodników z tej kategorii. Jeśli zawodnik w kat. żak młodszy chce startować na rowerze szosowym lub torowym może startować w kat. żak. W kat. żaka młodszego nie stosuje się handicap.

Konkurencje rozgrywane są zgodnie z przepisami sportowymi i przełożeniami PZKol.

W sprawach organizacyjnych nie objętych Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator – Ewa Zielińska, w sprawach sportowych decyzję podejmuje sędzia Główny zawodów.


Organizator


Szczecin, 25 kwietnia 2016

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

partnerzy

 1

2

3

4

5